Санитарни и превързочни материали

  • ИГЛИ, СПРИНЦОВКИ, АБОКАТИ, ЛАТЕКСОВИ РЪКАВИЦИ, СТЕРИЛНИ ШПАТУЛИ

 

  • УРИНАТОРИ, УРИНАТОРНИ ТОРБИ, КАТЕТРИ, СТЕРИЛНИ КОНТЕЙНЕРИ, КОЛЕКТОРИ, ПОДЛОГИ, БАЛОН ЗА КЛИЗМА, КРЪГ ПОД БОЛЕН, ИРИГАТОР, ДАМСКИ ДУШ, ПЕСАРИ, ТЕСТОВЕ ЗА БРЕМЕННОСТ

 

  • КАЛЦУНИ, ХИРУРГИЧНИ И ПРОТИВОПРАХОВИ МАСКИ

 

  • МЕДИЦИНСКИ КУТИИ И ФЛАКОНИ, ХАРТИЕНИ ПЛИКОВЕ

 

  • АПАРАТИ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ И ЧАСТИ ЗА АПАРАТИ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ   

 

  • АНТИФОНИ, ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА ПРЪСТИ, ВЕНДУЗИ, БАНДАЖИ, БИНТОВЕ, МАРЛИ, КОМПРЕСИ, САНПЛАСТ, ЦИТОПЛАСТ, ПАМУК, ЛИГНИН

 

  • ПОЯСИ, НАКИТНИЦИ, НАЛАКЪТНИЦИ, ГЛЕЗЕНКИ, СТЕЛКИ, МЕДИЦИНСКИ ЧОРАПИ

 

  •  МАКСИМАЛНИ, СТАЙНИ И ВЪНШНИ ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ, ВИНОМЕРИ, МЛЕКОМЕРИ