Допълващи фуражи

Добавки за продуктивни животни
 
КАМЕННА СОЛ ВИОЗОЙС допълнително обогатена с витамини и минерали - 5кг. (БЛОКЧЕ)

ФУРАЖИ НА "Пламен Йорданов 71 ЕООД"
ГРАНУЛИРАН ФУРАЖ ЗАЙЦИ СТАРТЕР 10кг
ГРАНУЛИРАН ФУРАЖ ЗАЙЦИ УГОЯВАНЕ 10кг
ФУРАЖ ЗА БРОЙЛЕРИ СТАРТЕР 10кг
ФУРАЖ ЗА КОКОШКИ НОСАЧКИ 10кг

ДОБАВКИ "Хрансервизинженеринг АД"
БИОКОНЦЕНТРАТ КОКОШКИ 1кг
БИОКОНЦЕНТРАТ МАЛКИ ПИЛЕТА 1кг
БИОКОНЦЕНТРАТ ПРАСЕТА 1кг
МИНЕРАЛНА ДОБАВКА ЗА КОКОШКИ 5кг - "КОКОМИН"
МИНЕРАЛНА ДОБАВКА ЗА КРАВИ 5кг - "ЛАКТОМИН"
МИНЕРАЛНА ДОБАВКА ЗА СВИНЕ 5кг - "ПРАСЕМИН"
КРЕДА 1кг
ДИКАЛЦИЕВ ФОСФАТ 1кг